Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- Nowe kryteria dochodowe do świadczeń rodzinnych i wyższe świadczenia od 1 listopada 2015 roku

Czcionka:

Nowe kryteria dochodowe do świadczeń rodzinnych i wyższe świadczenia od 1 listopada 2015r.


Od dnia 1 listopada 2015r. prawo do świadczeń rodzinnych  przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych jest wyższe i nie może przekroczyć 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Od dnia 1 listopada 2015r.
1. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
• 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
• 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
     wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci

3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione
     do zasiłku rodzinnego;

4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
• 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
• 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której
     realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum  w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem
     o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły
     ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny