Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Czcionka:

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
1.      Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Dodatek ten przysługuje jednorazowo do ukończenia przez dziecko 1 roku życia w kwocie 1000 zł.
UWAGA!
     Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010r., Nr 183, poz. 1234).
2.      Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Dodatek ten przysługuje
w kwocie 400 zł m-nie przez okres:
• 24 miesięcy
• 36 miesięcy (w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu)
• 72 miesięcy (w przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności)

3.      Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się. Dodatek przysługuje w kwocie 170zł m-nie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł m-nie na wszystkie dzieci lub 250 zł m-nie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4.      Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w kwocie 80 zł m-nie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

5.      Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w kwotach:
• 60 zł m-nie (na dziecko do 5 roku życia)
• 80 zł m-nie (na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia)

6.      Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje  raz w roku na dziecko rozpoczynające rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 100 zł jednorazowo. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
7.      Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy:
• w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej ( internat, stancja ) w kwocie 90 zł m-nie
• w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna w kwocie 50 zł m-nie.
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny