Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

500 PLUS

Czcionka:

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie dla polskich rodzin. Ze wsparcia skorzystać mogą rodzice i opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin, u których miesięczny dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę, rodzina może otrzymać wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin, które wychowują dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200 zł netto. Dodatkowo wliczane są też dzieci, które ukończyły 25 r.ż. legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

 

Wnioski ziwązane z przyznaniem świadczenia 500+ należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni pok. nr 1 lub za pośrednictwem strony www.mpips.gov.pl/wpsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

 

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do pozostałych świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

W przypadku jeśli rodzice są po rozwodzie- wnosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli rodzice są rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie, np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego)-oboje. W ramach swoich rodzin, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na dziecko ale w wysokości połowy minimalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeżeli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenie rodzinne, gdzie tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny